Είστε εδώ

Παπαπαναγιώτου Κώστας, «Γαλάζια φτερά», Μορφές, τχ. 22 (Ιούλιος 1948), σ. 388