Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Παράδοση και μοντερνισμός στη λογοτεχνία», Μορφές, τχ. 22 (Ιούλιος 1948), σ. 374-376