Είστε εδώ

Joly Edmond, «Ο Άγιος Μάρκος της Βενετίας και το βυζαντινό πνεύμα», Μορφές, τχ. 22 (Ιούλιος 1948), σ. 363-366