Είστε εδώ

«Μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά Σ. Αρσένης και Μ. Ευστρατιάδης», Μορφές, τχ. 20 (Μάιος 1948), σ. (οπισθόφυλλο)