Είστε εδώ

«Η εις Άδου κάθοδος. Τοιχογραφία της Μονής Δοχειαρίου (Ά. Όρος) 1569», Μορφές, τχ. 20 (Μάιος 1948), σ. 281