Είστε εδώ

Αγγελίδης Γιώργος Χ., «Animula, vagula, blandula... (απόσπασμα). Βραβείο του Δ' Διαγωνισμού των Μορφών», Μορφές, τχ. 19 (Απρίλιος 1948), σ. 267-270