Είστε εδώ

Δόξας Τάκης, «Καλοκαιρινή οργή», Μορφές, τχ. 18 (Μάρτιος 1948), σ. 210-214