Είστε εδώ

«Μακαρονοποιΐα Βορείου Ελλάδος Μάκβελ», Μορφές, τχ. 17 (Φεβρουάριος 1948), σ. (οπισθόφυλλο)