Είστε εδώ

«Βιομηχανία Φιλίππου», Μορφές, τχ. 17 (Φεβρουάριος 1948), σ. (οπισθόφυλλο)