Είστε εδώ

Παλαμάς Κωστής, «Μνημόσυνο. Η φλογέρα του βασιλιά. Αποσπάσματα», Μορφές, τχ. 17 (Φεβρουάριος 1948), σ. 163-168