Είστε εδώ

«Μακαρονοποιΐα Βορείου Ελλάδος Μάκβελ», Μορφές, τχ. 16 (Ιανουάριος 1948), σ. (οπισθόφυλλο)