Είστε εδώ

«Βιομηχανία Φιλίππου», Μορφές, τχ. 16 (Ιανουάριος 1948), σ. (οπισθόφυλλο)