Είστε εδώ

Γεωργιάδης Αχιλλέας, «Νυν απολύεις...», Μορφές, τχ. 9 (Ιούνιος 1947), σ. 327-332