Είστε εδώ

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Μια καλλίτερη γνωριμία με την ποίηση», Μορφές, τχ. 8 (Μάιος 1947), σ. 283-286