Είστε εδώ

«#», Μορφές, τχ. 6 (Μάρτιος 1947), σ. (οπισθόφυλλο)