Είστε εδώ

Παραλής Γιώργος, «Τα βυζαντινά στη Σκόπελο (εντυπώσεις ζωγράφου)», Μορφές, τχ. 5 (Φεβρουάριος 1947), σ. 177-180