Είστε εδώ

Βαϊάνος Μάριος, «Mareja (Αυτοβιογραφικές σελίδες)», Μορφές, τχ. 5 (Φεβρουάριος 1947), σ. 169-170