Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Ροδόπη. Η γυναίκα με την πολλαπλή ψυχή (Μυθιστόρημα)», Μορφές, τχ. 4 (Χριστούγεννα 1946-Ιανουάριος 1947 1947), σ. 145-149