Είστε εδώ

«Μακαρονοποιΐα Βορείου Ελλάδος Μάκβελ», Μορφές, τχ. 15 (Δεκέμβριος 1947), σ. (οπισθόφυλλο)