Είστε εδώ

«Βιομηχανία Φιλίππου», Μορφές, τχ. 15 (Δεκέμβριος 1947), σ. (οπισθόφυλλο)