Είστε εδώ

«Από μήνα σε μήνα. Αλληλογραφία», Μορφές, τχ. 15 (Δεκέμβριος 1947), σ. 120