Είστε εδώ

«Μακαρονοποιΐα Βορείου Ελλάδος Μάκβελ», Μορφές, τχ. 14 (Νοέμβριος 1947), σ. (εξώφυλλο)