Είστε εδώ

«Βιομηχανία Φιλίππου», Μορφές, τχ. 14 (Νοέμβριος 1947), σ. (εξώφυλλο)