Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Μια ιστορία με μια γαρουφαλιά», Μορφές, τχ. 14 (Νοέμβριος 1947), σ. 62