Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Από τον ποιητικό διαγωνισμό των Μορφών. Διάθεση», Μορφές, τχ. 14 (Νοέμβριος 1947), σ. 60