Είστε εδώ

Criel Gaston, «Νέα γαλλική ποίηση. Ανάμνηση του Σπιτιού των Νεκρών», Μορφές, τχ. 14 (Νοέμβριος 1947), σ. 43-44