Είστε εδώ

«Μακαρονοποιΐα Βορείου Ελλάδος Μάκβελ», Μορφές, τχ. 13 (Οκτώβριος 1947), σ. (οπισθόφυλλο)