Είστε εδώ

Γεωργούλης Κωνσταντίνος Δ., «Søren Kierkegaard. Ο φιλόσοφος του διαλεκτικού λυρισμού», Μορφές, τχ. 13 (Οκτώβριος 1947), σ. 9-14