Είστε εδώ

«#», Μορφές, τχ. 11 (Αύγουστος 1947), σ. (οπισθόφυλλο)