Είστε εδώ

«Από μήνα σε μήνα. Ελάβαμε», Μορφές, τχ. 11 (Αύγουστος 1947), σ. 440