Είστε εδώ

Δεληγιαννίδης Αλέκος, «Γιάννης Αποστολάκης (Νεκρολογία)», Μορφές, τχ. 10 (Ιούλιος 1947), σ. 382