Είστε εδώ

«Γ΄ διαγωνισμός των Μορφών: ποιητικός», Μορφές, τχ. 10 (Ιούλιος 1947), σ. (εσώφυλλο)