Είστε εδώ

Κτενίδης Φίλων, «Ο ξενητέας», Μορφές, τχ. 2 (Νοέμβριος 1946), σ. 66, 68