Είστε εδώ

«Στο επόμενο τεύχος - Ελάβαμε», Μορφές, τχ. 2 (Νοέμβριος 1946), σ. (εσώφυλλο)