Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Η Εστία Γραμμάτων», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. 38-39