Είστε εδώ

«Υπαρξιακή τέχνη», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. 22-23