Είστε εδώ

«Κυκλοφορεί: Ηρακλή Μάλλωση, Σπασμένα βιολιά», Μορφές, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1937), σ. (οπισθόφυλλο)