Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Δήλωση», Μορφές, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1937), σ. 289