Είστε εδώ

Ζωγραφάκης Γιώργος Κ., «Παράρτημα. Βιβλιογραφία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Προσχέδιο», Μορφές, τχ. 4-5 (Ιούνιος-Ιούλιος 1936), σ. 144