Είστε εδώ

«Λάβαμε τα ακόλουθα βιβλία – περιοδικά», Μορφές, τχ. 4-5 (Ιούνιος-Ιούλιος 1936), σ. 143