Είστε εδώ

«Αλληλογραφία», Μορφές, τχ. 2 (Απρίλιος 1936), σ. 70