Είστε εδώ

«[Στο φύλλο τούτο συνεργάζονται]», Μορφές, τχ. 2 (Απρίλιος 1936), σ. (εξώφυλλο)