Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Νέα βιβλία. Κώστα Παπαπαναγιώτου Πονεμένα χαμόγελα (ποιήματα)», Μορφές, τχ. 10 (Δεκέμβριος 1936), σ. 250-251