Είστε εδώ

«Ελάβαμε», Μορφές, τχ. 1 (Μάρτιος 1936), σ. 36