Είστε εδώ

«Philips», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 17-18 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1961), σ. (οπισθόφυλλο)