Είστε εδώ

Bloch-Michel Jean, «Το νεώτερο μυθιστόρημα και η καλλιέργεια του μεγάλου κοινού», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 17-18 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1961), σ. 165-181