Είστε εδώ

«Philips», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 15 (Μάιος-Ιούνιος 1961), σ. (οπισθόφυλλο)