Είστε εδώ

Λαμπρίδης Μανόλης, «Απόψεις και συζητήσεις. Η φιλοσοφία της καινούριας ματιάς», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 9 (Μάιος-Ιούνιος 1960), σ. 123-126