Είστε εδώ

«#», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 9 (Μάιος-Ιούνιος 1960), σ. (εσώφυλλο)