Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σημείωμα σχετικό με την έγκαιρη εξόφληση των συνδρομών]», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 9 (Μάιος-Ιούνιος 1960), σ. 135